ITS на автомобили и човекът

ITS на автомобили и човекът, полезна информация от нашите експерти и съвети за използване на пътна помощ при необходимост по време на пътуване.

ITS на автомобили и човекът

Шофирането без ръце и крака, колкото предизвикателно и невероятно да изглежда днес, не е крайната и единствената цел на системите за ITS. От ITS се ползват и пътниците. Не бива да се забравя, че автомобилът, колкото и комфортен да е, не може да замества офиса или дома. Интерфейсът между хората и системата следва да отчита всички аспекти на човешката физиология за възприемане, разбиране и вземане на решение.

Връзката с ITS терминалите за хората, които не шофират, е доста близка до обичайната. Пътникът може да се вглъби в преносимия компютър, да гледа телевизия, да разговаря по телефона, да работи в Internet, да задържа погледа си върху крайпътни реклами, текстови и графични предложения за близки забележителности, ресторанти, мотели и т.н.

Връзката на шофьора с ITS терминалите в автомобила и другите информационни източници по пътя е принципно различна и представлява ново и уникално предизвикателство, тъй като възприемането и осмислянето на новата информация за трафика от ITS може да увеличи задачите му, съществено да отклони вниманието му. Шофьорът вече е поставен в условия, подобни на тези в кабината на самолета.

Фактът, че пилотът се справя с многото информация и многочислените манипулации (в т.ч. с автопилота) не е голямо успокоение, тъй като пилотите щателно се подбират и продължително се обучават и тренират, а и като че ли въздушните трафични дадености позволяват по-големи времена за реакция.

Changeable Message Sings

Нека започнем със знаците с променливо съдържание CMS (Changeable Message Sings). Тяхното място, големина и яркост трябва да са избрани така, че лесно да привличат вниманието на водачите в общия безпорядък на интензивното движение и особено в условията на големия град. Дисплейваните съобщения трябва да са кратки и удобни за възприемане, тъй като при висока скорост шофьорът не може да прочете по-вече от два къси реда.

За подобряване на възприемането се въвеждат и икони (напр. осмоъгълника на stop-сигнала) и цветни кодове за съобщенията на по-вече от един език (напр. надписът на английски е жълт, този на немски – зелен и т.н., т.е. шофьорът изчаква и насочва вниманието си към CMS, когато цветът му подскаже, че ще може да прочете текста на предпочитания език).

Ползването на обикновените мобилни телефони вече предизвиква обществено безпокойство. То ангажира вниманието и ръцете на водача. В този случай административните забрани не са достатъчно ефективни, ето защо производителите търсят по-подходящи решения. Такива са високоговорител и номеронабиране от памет или гласово номеронабиране.

Визуализирането на трафична информация чрез текстов дисплей (получавана например по RDS/TMC) има вече изброените във връзка с CMS недостатъци. Значително по-удобен за водача начин за получаване на информация е този чрез глас (гласов дисплей) на предпочитания от него език. Този вариант вече се използва. Неговите недостатъци идват от шума в купето и възможните външни шумове. Ето защо най-добре е водачът да разполага с двата вида дисплей – видео и гласов.

      ITS на автомобили – Функции

Когато се говори за видеотерминалите трябва да се има предвид, че от тях се изисква изобразяване не само на текстова информация. Много от функциите на ITS на автомобили налагат визуализиране на образи. Екранът не може да е съвсем малък и трябва да му се намери не просто място, а подходящо място. Такъв може да бъде вграден в самото арматурно табло или да се изнесе с т.н. „гъша шия“ напред.

При разполагането на дисплея се търси място, което водачът вижда без да сваля поглед от пътя. Освен това подаваните информации се формират много внимателно, като се отчитат човешките възможности. Ето един пример. Страничен радар открива возило в съседната лента. Видеоинформацията за това е отчетлив червен оттенък върху екрана.

Информацията за автоматично водене по маршрут може да се представи на дисплея по два начина. Първо върху цифрова карта или като стрелка, показваща посоката. Във втория случай стрелката сочи напред и указва, че трябва да се върви направо до следващото кръстовище. Или със стрелка се указва посоката на завиване. Стрелките се придружават от визуален декрементиращ таймер за оставащото до кръстовището време и от гласов дисплей – за да има шофьорът достатъчно време да се престрои и да направи другите подготвителни действия за да завие безопасно на кръстовището.

     Човек – ITS

В някой от системите за ITS се проверява и работоспособността на водача, от който в определяща степен зависи безопасността. Универсалните начини за откриване на преумора, сънливост, нетрезви и дрогирани шофьори са два. Първият е универсален и се използва и в други човешки дейности. При него се следи мърдането на очите. Вторият е специфичен и се състои в анализиране на поведението на шофьора. При отклоняване и приплъзване на колата по време на движение. В типовия случай тази информация е конфиденциална и е предназначена за самия шофьор, въпреки че се водят спорове да се ползва и от органите за контрол.

Коментирайки релацията „човек – ITS“ не може да се пропусне и сигналът за бедствие. За него частично вече стана дума във връзка с евентуално нападение и кражба. Сигналът за бедствие очевидно може да има и по-широка гама от приложения. Разбира се мобилната комуникация, която е в основата на ITS системите, е напълно достатъчна да се извика „Пътна помощ„. Но в тежки случай водачът не е в състояние да позвъни. Ето защо при аварийна ситуация сигналът се предава автоматично и безусловно. Той може да се активира от механизъма, включващ въздушните предпазни възглавници, от алармената система или от друг датчик за удар.

При необходимост от качествена и бърза пътна помощ навсякъде в страната. Mоже да се доверите на експертите в това отношение на пътнапомощцена.com

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО