Отчитане на показанията на водомерите

Как се случва предаването / отчитането дистанционно на показанията на водомерите

Отчитане на показанията на водомерите

Изпращането на всеки метър в къщата ще ви позволи допълнително да балансирате консумацията на вода, като сравните показанията за консумация на вода за всички апартаменти в къщата във вашия личен акаунт.

Облачна платформа.

Статистика за потреблението на вода и електричество за всеки апартамент в къщата е налична в личната сметка на управляващото дружество под формата на часови, дневни и седмични отчети.

Отчитане на показанията на водомерите. Разтоварването на данни ще стане с няколко щраквания на мишката – това значително ще ускори работата на счетоводителя. Ще можете да проверите баланса след минута.

Системата се отличава с автоматична интеграция и качване на данни в ГИС жилищно-комунални услуги и 1С. Забравете за това, че е трябвало да ги въвеждате на ръка в миналото.

Система ASKUV за жилищна сграда.

Инсталирана е автоматизирана система за мониторинг и отчитане на водоснабдяването (ASKUV) в жилищна сграда за бърза и точна обработка на показанията на апартаментните водомери.

Най-евтиният и бърз вариант за инсталиране на система за измерване на вода е нейното внедряване на етапа на изграждане на MKD. На този етап не е необходимо съгласието на собствениците на жилища за инсталиране на водомери с дистанционно отчитане. Освен това ASKUV може да бъде включен в цялостната система за диспечер на ресурси на жилищна сграда. Инсталирането на системата в процеса на изграждане на къща опростява по-нататъшното отчитане на ресурсите за управляващата компания.

Инсталирането на ASKUV във вече обитавана къща за да може да се случи дистанционното отчитане на показанията на водомерите ще изисква общо събрание и съгласието на собствениците на жилища за инсталиране на „интелигентни“ водомери.

За жителите е от полза да прилагат дистанционно събиране на данни от измервателни уреди, тъй като това ги изключва от процеса на взимане и предаване на показанията на водомери и намалява количеството в постъпленията поради справедливото разпределение на водата за общите битови нужди (ODN) .